Slideshow
Welcome! This website was created on 02 Mar 2008 and last updated on 11 Sep 2017. The family trees on this site contain 683 relatives and 129 photos. If you have any questions or comments you may send a message to the Administrator of this site.

Security

Enter Access Code to view private data:
Access Code

About The Goddijn family
Please sign in to see more.
Recently I laid my hands upon a family tree of the Goddijn family. It being my 
mothers maiden name I got interested. It appeared that a certain Abram Goedijn moved 
from Antwerp, Belgium to Leiden, in the Netherlands, in the beginning of the 17th 
century. He was a Protestant. After Antwerp was occupied by the Catholic armies of 
the Duke of Parma in 1585 many moved to the Republic of the Netherlands. Many of them 
later on in history became Catholics. 
The name ‘Goedijn’ changed into Godijn/Goddijn/Gordijn/Goddyn.
Also many emigrated from Europe to the USA, Canada, Australia and other countries.

Should you have any information that could help build this tree I'd be very happy to 
hear from you. Is there false information, or a picture you would like to have 
removed, don't hesitate to let me know.

Onlangs kreeg ik een stamboom onder ogen van de familie Goddijn uit Leiden. Omdat 
daar de wortels van moeders kant liggen, was ik erg geïnteresseerd. Genoemde stamboom 
is het uit 1995 daterende werk "Geschiedenis van een Leidse familie Goddijn - 
Gordijn - Goedijn" van Jan Gordijn (J.A.M. Gordijn) uit Leiderdorp. Samen 
met zijn neef Joop Vorst, zoon van Petronella Clasina Gordijn, heeft hij talloze 
uurtjes doorgebracht in het Leidse Archief, het Rijksarchief in Den Haag en het 
Centraal Bureau voor Genealogie, eveneens in Den Haag. Zij op hun beurt hebben weer 
dankbaar gebruik gemaakt van het werk van de heer P.J.M. de Baar, toentertijd 
verbonden aan het Leidse Gemeentearchief. In het kader van het Vluchtelingenjaar 1989 
wist hij de stamvader van de Leidse Goddijnen, Gordijnen en Goedijnen onder het stof 
vandaan te halen. 
Tevens maak ik gebruik van de stamboomgegevens die Bartholomeus Wilhelmus Antonius 
Goddijn (1901) vóór 1970 door uitgebreid onderzoek in de Leidse geboorteregisters te 
voorschijn wist te halen en die via Simone Goddijn in mijn bezit kwamen. Via Hubert (Huub) Goddijn 
kwamen nog meer interessante informatie en verschillende bidprentjes boven water.
Ik ben hen in deze dan ook veel dank verschuldigd. Zij hebben fantastisch werk 
verricht!
Het ging hier echter steeds om een papieren stamboom. In de huidige tijd wordt steeds 
meer stamboomonderzoek via internet gedaan. Het leek mij dus een goed plan om een en 
ander op dit medium te zetten. Enerzijds is het dan toegankelijker voor 
geïnteresseerde Goddijnen en aanverwante familieleden. Anderszijds biedt het de 
mogelijkheid om informatie die ontbreekt direct in te brengen. 

De wortels van Go(d)dijn:
De Goddijnen zijn begin 17e eeuw van Antwerpen naar Leiden verhuisd. Ze waren 
protestant. Nadat Antwerpen in 1585 door de katholieke legers van de hertog van Parma 
was veroverd, trokken veel handelaren, ambachtslieden en geleerden naar de Republiek 
der Nederlanden om zich daar blijvend te vestigen. De rijkste families, die hun geld 
hadden vergaard met de scheepvaart, trokken naar Amsterdam. De familie Goddijn (toen 
nog Goedijn geheten) trok naar Leiden. Ze waren niet rijk, maar behoorden 
waarschijnlijk wel tot de gegoede burgers. Van de eerste generaties Goddijnen in 
Leiden is ook onbekend of zij zelfstandig dan wel in loondienst in de textiel 
werkzaam waren. Abraham Goedijn werd wolkammer. 
Een afstammeling van Abraham Goedijn, die eveneens Abraham heette, geboren in 1666 in 
Leiderdorp, werkte als lakenwever in de textiel. Diens zoon Jacobus, geboren in 1688, 
trouwde met de katholieke Catharina Coopmans. Dat is ook direct te merken aan het 
grote aantal kinderen, van wie er echter velen vroegtijdig stierven.
Omdat het katholieke geloof officieel was verboden, werden hun kinderen in zgn. 
schuilkerken gedoopt, zoals die aan de Bakkersteeg (de huidige Pelikaanstraat), de 
Appelmarkt (nu Nieuwe Rijn tussen Hartesteeg en Middelste Gracht) en ook in 'De Zon', 
de schuilkerk aan de Haarlemmerstraat. 
De in 1735 geboren Abraham Goddijn wordt metselaarsknecht, evenals zijn in 1760 
geboren zoon Jacobus. Deze Jacobus trouwt weer met een protestantse. Alle zonen uit 
dat huwelijk werden katholiek gedoopt, terwijl de meisjes protestants werden. 
Alle mannelijke nazaten van deze Jacobus zijn katholiek gebleven. Bijna alle 
Goddijnen in Leiden en omgeving hangen daardoor ook dat geloof aan. De meeste 
familieleden heten Goddijn, terwijl ook nog een enkele Gordijn en Godijn in de 
geschiedenis van de famile voorkomt.

Een ieder wordt bij deze uitgenodigd om aanvullingen zoals namen, geboorte- 
en sterfdata, foto's, anekdotes, geboortekaartjes, bidprentjes enz. door te spelen 
naar mij. Ik zal dan zo snel mogelijk deze informatie verwerken. Zo bouwen we 
allemaal samen aan deze stamboom, dragen we allemaal een 'blaadje' bij. Het is nu al 
een prachtige boom, hij kan alleen maar mooier worden.

Mocht ik onverhoopt foutieve informatie hebben geplaatst, of gegevens cq. foto's 
hebben gebruikt die je liever ziet verwijderd, dan hoor ik dat graag zo spoedig 
mogelijk.

Herman Boelen
LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ... SiteMap  |  Visitors: 824        | TribalPages Forum